Συνάντηση Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Τουρισμού για το Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020" - Υποπρόγραμμα "Πολιτισμός"

cetptdse

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, καθώς και της προώθησης συνεργασιών και συνεργειών με φορείς του εξωτερικού, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, στα γραφεία του Τμήματος Πολιτισμού & Τουρισμού, συνάντηση ενημέρωσης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Κλεονίκης (Αλίκης) Λεονταρίτη με στελέχη της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναφορικά με το Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020" Υποπρόγραμμα "Πολιτισμός" - CREATIVE EUROPE.

Το συγκεκριμένο υποπρόγραμμα στηρίζει πολιτιστικούς και δημιουργικούς οργανισμούς, με στόχο να τους βοηθήσει να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων καθώς και η διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών φορέων, ιδίως των καλλιτεχνών. Βοηθά, επίσης, στο να δρομολογηθούν έργα με ευρωπαϊκή διάσταση και επιτρέπει σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο και να διεθνοποιούν τη σταδιοδρομία τους και τις δραστηριότητές τους στην Ένωση και έξω από αυτή. Τέλος, χρηματοδοτεί έργα λογοτεχνικής μετάφρασης και προωθεί περαιτέρω τα μεταφρασμένα έργα λογοτεχνίας.

Εκ του Αυτοτελούς Τμήματος

Πολιτισμού & Τουρισμού

Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Go to top