Ώρες αγιασμού στα σχολεία της Σύρου

Οι ώρες του αγιασμού στα σχολεία της Σύρου για αύριο Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 έχουν ως εξής:

 

ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ

 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ- ΛΥΚΕΙΑ

09:30

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

   

09:00

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

09:00

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

09:30

4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

09:00

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

08:30

6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

09:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

   

09:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ

 

08:30

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

   

09:00

ΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ

«ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΙΔ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

09:50

 

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

09:30

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

 

09:30

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ

 

09:15

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

 

08:15

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΝΑ

 

10:00

   

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

11:00

   

ΛΥΚΕΙΑ

Go to top