Καμπάνια "Υποκλινόμαστε" στο Θέατρο Απόλλων

IMG 2565

ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ -ΣΥΡΟΣ

ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΣΤΕ!

Καμπάνια EU Delivers in the Regions

Η νέα αυτή καμπάνια έχει στόχο να ενισχύσει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιλεγμένες χώρες - μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - και έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από τα τέλη του 2018. Από τη χώρα μας συμμετέχουν 7 Περιφερειακά Προγράμματα (μεταξύ των οποίων και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020) και 1 Τομεακό, με 8 έργα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της ΕΕ. Καθένα από τα έργα αυτά θα έχει δική του καμπάνια προβολής, διάρκειας 1 μήνα, η οποία θα περιλαμβάνει:

-    ειδικές δράσεις εμπνευσμένες από τα ίδια τα έργα, 

-    διαδραστική σήμανση στο ίδιο το έργο για πληροφόρηση/πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους,

-    διαφημιστικές αφίσες σε γεωγραφική έκταση 30χλμ. γύρω από το έργο, 

-    διαφήμιση στα τοπικά ΜΜΕ, 

-    προσαρμοσμένη κατά περίπτωση στρατηγική με μίγμα Δημοσίων Σχέσεων, Ηλεκτρονικών Δημοσίων Σχέσεων και τοπικών πολλαπλασιαστών πληροφόρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται η προβολή του Θεάτρου Απόλλων της Σύρου κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019 μέσω ενός διαδραστικού πίνακα, ο οποίος έχει ήδη τοποθετηθεί για τον σκοπό αυτό στην είσοδο του ιστορικού θεάτρου.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Τουρισμού

Σύρου-Ερμούπολης

Αλίκη Λεονταρίτη

Go to top