Απόφαση Δημάρχου 191/2019 ορισμού εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
Go to top