Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2019" - ΕΕΤΑΑ

Από το Τμήμα Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020.

          Η πρόσκληση αφορά σε:

  • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
  • Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
  • Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια των παιδιών
  • Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία.

          Συνίσταται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο χρονικό διάστημα από 08/06/2019 έως 28/06/2019.

Go to top