Διακήρυξη για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης»

«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης» για τη κάλυψη των αναγκών του προϋπολογισμού
192.491,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

 

 

Attachments:
Download this file (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf[ ]1442 kB
Go to top