ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ Δ.Κ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΑΕΚ 290452407011 - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 192,23 τ.μ.
(ΠΡΩΗΝ ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ Δ.Κ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ .

Go to top