Απόφαση 218/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Επισκευή – Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Διεύθυνσης Καθαριότητας
Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής»
Attachments:
Download this file (ap218.pdf)ap218.pdf[ ]326 kB
Go to top