Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την "Προμήθεια Αρπάγης"

Θέμα : Ανακοίνωση για την «Προμήθεια Αρπάγης»

            Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση προμήθειας Αρπάγης, για τον περιστρεφόμενο εκσκαφέα Komatsu που διαθέτει ο ΦΟΣΔΑ, μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την απόφαση 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠΕΣ και του Ν. 2286/1-1-95 (Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων) .    

Ο προϋπολογισμός προσφοράς θα ανέρχεται έως του ποσού των 13.920,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Η παραπάνω προμήθεια υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης: «Εξοπλισμός αναβάθμισης ΧΥΤΑ Σύρου και έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους.

Για την υποβολή προσφορών και διευκρινήσεις, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν έως 3 Ιουλίου 2015.Πληροφορίες κ. Ιωάννης Σόφιλος, τηλ: 2281362512

           

  

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Παναγιώτης Καρακατσάνης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Go to top