Προκήρυξη θέσης καθαριστή/καθαρίστριας του Δημοτικού Σχολείου Ποσειδωνίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

Προκήρυξη  θέσης καθαριστή/καθαρίστριας του Δημοτικού Σχολείου  Ποσειδωνίας  με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.

Go to top