Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη δημοπράτηση του έργου "Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ)"

Ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης, προχώρησε στη δημοσίευση για τη δημοπράτηση του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ)» προϋπολογισμού 294.060,00€ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013, στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της διαδικασίας Ανακύκλωσης - Διαχείρισης Απορριμμάτων του νησιού. Ως καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού έχει οριστεί η 26η Ιουλίου 2015.

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης, πρόκειται να εγκατασταθεί στην θέση «Κοράκι», όπου λειτουργεί και ο υπάρχων ΧΥΤΑ και θα περιλαμβάνει σταθερό και κινητό εξοπλισμό συμπίεσης και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και τα αναγκαία δίκτυα υποδομής (αποχέτευση, ύδρευση, ηλεκτρολογικά κλπ). Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση: ταινιόδρομου μεταφοράς με κάλυμμα και στέγαστρο, μεταλλικής χοάνης φόρτωσης, σταθερής πρέσας, συστήματος εναλλαγής containerς, καθώς και η υλοποίηση έργων υποδομής (δάπεδο, δίκτυο απορροής όμβριων, μηχανολογικά, ράμπα κλπ)

Εξαιρετικά μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι, ο Δήμος αποκτά ιδιόκτητη υποδομή διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών διασφαλίζοντας τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών, με αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου των μεταφερόμενων ποσοτήτων, τον σωστό διαχωρισμό τους αλλά και τον ακριβή έλεγχο των ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων υλικών, που θα συλλέγει και θα αποστέλλει στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), στην Αθήνα.

Επιπλέον, ο Δήμος με την εξοικονόμηση κόστους, από την μέχρι τώρα ενοικίαση χώρου και την παροχή υπηρεσιών από ιδιώτη, θα εξασφαλίσει σημαντικό οικονομικό όφελος.

 

stathmos-skoupidiwn

Go to top