Απόφαση 55/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ορισμός Πολιτικού Προϊσταμένου (Αντιδημάρχου) ως υπεύθυνου για την
υλοποίηση του έργου *Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού - Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών
λειτουργίας ΟΤΑ Α’ βαθμού και Β’ βαθμού – πιλοτική λειτουργία*»
Attachments:
Download this file (ap55.pdf)ap55.pdf[ ]482 kB
Go to top