Απόφαση 51/2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για
θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων εντός
θαλάσσιας ζώνης ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου»
Attachments:
Download this file (ap51.pdf)ap51.pdf[ ]482 kB
Go to top