ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έγκριση ή μη πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος για την
προμήθεια με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής
Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μεταφοράς».
Attachments:
Download this file (257.2018.pdf)257.2018.pdf[ ]383 kB
Go to top