ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα επιδόματα αναπηρίας

Ενημερώνουμε τους δημότες και τους κατοίκους του νησιού μας, όπως και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι από 1/1/2019 μεταβλήθηκε η διαδικασία ένταξης πολιτών στις παρακάτω προνοιακές παροχές:

  • επιδόματα αναπηρίας (συμπεριλαμβανομένου του διατροφικού επιδόματος)

  • επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

  • επίδομα ομογενών προσφύγων.

Πλέον οι πολίτες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις προνοιακές αυτές παροχές θα εξυπηρετούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων.

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, ο οποίος έως τις 31/12/2018, εξυπηρετούσε διοικητικά τόσο τους/τις κατοίκους της Σύρου όσο και τους/τις κατοίκους ολόκληρου του Νομού Κυκλάδων, απεμπλέκεται από τη διαδικασία και διοικητικά υπεύθυνος, τόσο για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας στους δικαιούχους του Νομού Κυκλάδων για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018, όσο και για την εξέταση νέων αιτημάτων που θα υποβάλλονται στο εξής, είναι ο ΟΠΕΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, κάτοικοι του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, που επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποια από τις παραπάνω προνοιακές παροχές, αλλά και όσοι/ες επιθυμούν να αιτηθούν την παράταση επιδότησής τους, θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικώς στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ.

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας θα είναι αρμόδιαμόνο για την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος, ενώ, οι αιτούμενοι/ες θα ενημερώνονται, στη συνέχεια, για την πορεία των αιτημάτων τους, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων από τον ΟΠΕΚΑ.

Κατά συνέπεια, κάτοικοι του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αναπηρικές προνοιακές παροχές, θα επισκέπτονται το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης γνωρίζοντας τον ΑΜΚΑ τους και έχοντας μαζί τους ταυτοποιητικάέγγραφα (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής-για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια) και ΙΒΑΝλογαριασμού στον οποίον είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στεγάζεται στο δημοτικό κτήριο της οδού Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, στην Ερμούπολη (Νεάπολη), συστεγαζόμενο με την Κοινωνική Υπηρεσία και το ΚΑΠΗ του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22810 81001. Ώρες λειτουργίας: 08.00-16.00.

Σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία μετάβασης στο νέο σύστημα, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης αναμένει οδηγίες από τον αρμόδιο ΟΠΕΚΑ. Με βάση την τελευταία ενημέρωση του Οργανισμού, δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων, ωστόσο, εντός των προσεχών ημερών, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι τεχνικές δυνατότητες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η αρμόδια, έως 31/12/2018, υπηρεσία του Δήμου για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, με βάση τις οδηγίες που δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ, και έχει αποστείλει το αρχείο πληρωμών του διμήνου Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2018 που αφορά όλους του δικαιούχους του Νομού Κυκλάδων.

Η καταβολή αυτών των επιδομάτων θα διενεργηθεί επίσης από τον ΟΠΕΚΑ, εντός του Ιανουαρίου.

Go to top