Πρόσκληση για την πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικών
Προγραμμάτων και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε
σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα π.χ. δημιουργία σχολικού λαχανόκηπου, δημιουργία
φυτωρίου, αειφόρο αλιευτική διαχείριση, εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση –
κομποστοποίηση, σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2018 -
2019.

Go to top