Απόφαση 83/2015 Οικονομικής Επιτροπής

Περί έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης».
Attachments:
Download this file (83.2015.pdf)83.2015.pdf[ ]427 kB
Go to top