Έγκριση Ανάθεσης Μελέτης για την Αποκατάσταση των όψεων του Δημαρχείου Σύρου-Ερμούπολης

Εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχείου Σύρου - Ερμούπολης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γεγονός που αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για την πλήρη επισκευή ενός εμβληματικού κτιρίου, άρρηκτα συνυφασμένου με τη ζώσα ιστορία της Ερμούπολης και της σύγχρονης Ελλάδας.

Η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης όψεων Δημαρχείου Σύρου – Ερμούπολης», προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ανατίθεται με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία και περιλαμβάνει:

α) την αποτύπωση των βλαβών των όψεων,

β) την υποβολή προτάσεων αποκατάστασης τους και

γ) τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Το επόμενο στάδιο, κατόπιν της εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης, είναι η δημοπράτηση του αντίστοιχου έργου, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα - από την κατασκευή του μοναδικού Δημαρχείου της πόλης μας - κτιριολογική παρέμβαση στη Σύρο, κόστους εκατομμυρίων ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο το οφείλουμε στην πόλη και το νησί μας, στη σημερινή αλλά και στις επόμενες γενιές.

Go to top