ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θεσπίστηκαν με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης και εορτάζονται κάθε χρόνο το τελευταίο Παρασκευοσαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, σε συνεργασία με τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού μας, διοργανώνουν επισκέψεις μαθητών στο Βιομηχανικό Μουσείο στις 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα με εργαστήρια για τα παιδιά, σύμφωνα με τις ανάγκες και τους σκοπούς της κάθε τάξης και επιλέγοντας ακόμα και συγκεκριμένη θεματολογία, στο πλαίσιο της Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Ιστορίας της Σύρου.

Go to top