Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ CPV 30125110-5 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ CPV 30125110-5
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019

Attachments:
Download this file (διακηρυξη_signed.pdf)διακηρυξη_signed.pdf[ ]321 kB
Go to top