ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΤΡΙΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ

Go to top