ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια λαμπτήρων , φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, προϋπολογισμού 74.370,04€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Attachments:
Download this file (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf[ ]48532 kB
Go to top