Απόφαση 376/2018 Δημοτικού Συμβουλίου

«Έγκριση πρόσληψης δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ14 Εργατών Κοιμητηρίου με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
Attachments:
Download this file (ap376.pdf)ap376.pdf[ ]836 kB
Go to top