Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Συμπληρώθηκε την 1/8/2018 ένας χρόνος λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, της νέας δομής η οποία σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εντάχθηκε στη χρηματοδότηση του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, το πρώτο σημείο επαφής (onestopshop) των πολιτών με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, μπορούν να απευθύνονται όλοι και όλες οι κάτοικοι του νησιού, οι οποίοι/ες χρειάζονται ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση για τους/τις ίδιους/ες ή μέλη της οικογένειάς τους, λαμβάνοντας υπηρεσίες εξατομικευμένης ολιστικής υποστήριξης, με στόχο την ανάσχεση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διάκρισης, την προώθηση στην απασχόληση και τη στήριξη του ατόμου και της οικογένειας.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας απευθύνονται ιδίως σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως σε:

ωφελούμενους/ες του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.) και του προγράμματος διανομής τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών (ΤΕΒΑ)

άτομα και οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

άτομα και οικογένειες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης

μονογονεϊκές οικογένειες

μακροχρονίως ανέργους/ες εγγεγραμμένους/ες στον Ο.Α.Ε.Δ.

άτομα με αναπηρίες

ηλικιωμένα άτομα που χρειάζονται ενημέρωση και υποστήριξη

μετανάστες/τριες – πρόσφυγες κ.ά.

άτομα με παραβατική συμπεριφορά

άτομα που υφίστανται βία και κακοποίηση

θύματα διακρίσεων και ρατσιστικής συμπεριφοράς

Οι κεντρικοί άξονες των υπηρεσιών που παρέχονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης είναι:

-          Η Υποδοχή - Ενημέρωση - Στήριξη - Κοινωνική Ένταξη

-          Η Στήριξη & Προώθηση στην Απασχόληση

-          Η Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, τα στελέχη του ολοκλήρωσαν τη δημιουργία Μητρώου Ωφελουμένων προνοιακών προγραμμάτων και παροχών, στο οποίο καταγράφονται πλέον όλοι/ες οι πολίτες που λαμβάνουν οποιαδήποτε προνοιακή παροχή. Από τα έως τώρα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, προέκυψε οι ωφελούμενοι/ες προνοιακών παροχών στη Σύρο και στους Δήμους του Νομού του Κυκλάδων που εξυπηρετούνται διοικητικώς από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, στις αρμοδιότητες του τομέα κοινωνικής προστασίας, κατανέμονται ως εξής:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

& ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α.

355 νοικοκυριά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

101 άτομα

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

333 άτομα

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (εξυπηρετούμενων από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης Δήμων του Νομού Κυκλάδων)

639 άτομα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

6 άτομα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

(εξυπηρετούμενων από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης Δήμων του Νομού Κυκλάδων)

2 άτομα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

58 άτομα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

(εξυπηρετούμενων από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης Δήμων του Νομού Κυκλάδων)

44 άτομα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

47 νοικοκυριά

Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, υποβλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν από τα στελέχη του 5.841 αιτήματα.

Στις κεντρικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης συμπεριλαμβάνονται η παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άτομα και οικογένειες, με στόχο την ενδυνάμωσή τους και (επαν)ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, καθώς και η ενημέρωση και παραπομπή τους σε διαθέσιμα κοινωνικά προγράμματα, σε τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κ.λπ.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης λειτουργεί καθημερινώς, Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 08.00 – 16.00. Βρίσκεται στην Ερμούπολη, στον 1ο όροφο του δημοτικού κτηρίου που βρίσκεται στην οδό Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9. Το κτήριο είναι προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22810 81001

Go to top