Επανασυγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια»

Επανασυγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του N. 3861/2010 και του άρθρου 10, παρ. 6 του Ν. 4305/2014.

Go to top