Απόφαση 104/2018 Οικονομικής Επιτροπής

Έγκριση ή μη ανάθεσης υπηρεσιών, τεχνικών προδιαγραφών, δαπάνης,
διάθεσης πίστωσης και καθορισμός όρων της πρόσκλησης με τίτλο «Υπηρεσίες
ναυαγοσωστών για πολυσύχναστες παραλίες ευθύνης Δήμου Σύρου-Ερμούπολης» με
την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του
κατεπείγοντος (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016).
Attachments:
Download this file (104.2018.pdf)104.2018.pdf[ ]592 kB
Go to top