Απόφαση 70/2018 Οικονομικής Επιτροπής

Τροποποίηση ή μη της με αρ. 41/2017 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα «Κατάρτιση ή μη όρων δημοπράτησης δέκα (10) χώρων
στάθμευσης δικύκλων και επτά (7) χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή
Πορτάρα Δ.Κ. Άνω Σύρου»
Attachments:
Download this file (70.2018.pdf)70.2018.pdf[ ]361 kB
Go to top