ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 και ώρα 10 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας , η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ» & ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Go to top