Απόφαση 35/2018 Δημοτικού Συμβουλίου

«Έγκριση ή μη αποδοχής και υπογραφής παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο ¨Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016¨, και ειδικότερα για τον ¨άξονα προτεραιότητας 4¨, Αστική βιώσιμη Κινητικότητα»
Attachments:
Download this file (ap35.pdf)ap35.pdf[ ]781 kB
Go to top