Διανομή καρτών οχημάτων μόνιμων κατοίκων

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, καλεί τους πολίτες που έχουν την κύρια και μόνιμη κατοικία τους εντός της περιοχής εφαρμογής του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως αυτή ορίσθηκε με την απόφαση 345/2011 του Δ.Σ., όπως υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εφοδιασθούν με κάρτα επιτρεπόμενης στάθμευσης εντός της περιοχής για ένα όχημα ανά κατοικία.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν έως την 10 Ιουνίου 2015 στα γραφεία της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιων & Υπηρεσιών Δόμησης – περιοχή Νησάκι, είναι:

  1. 1)Το τελευταίο Ε1 της φορολογικής δήλωσης (αντίγραφο) με σβησμένα τα ποσά του εισοδήματος από οποιαδήποτε πηγή
  2. 2)Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία σε περίπτωση ενοικίασης (αντίγραφο)
  3. 3)Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (αντίγραφο)
  4. 4)Φωτοτυπία του τελευταίου εξοφλημένου τιμολογίου της ύδρευσης – αποχέτευσης (ΔΕΥΑΕ) της κατοικίας
  5. 5)Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (αντίγραφο)
  6. 6)Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι, ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής εφαρμογής του συστήματος, το όχημα για το οποίο ζητείται η κάρτα μόνιμου κατοίκου είναι το μόνο που θα εφοδιασθεί με αυτήν και ότι δεν έχει ζητηθεί κάρτα μόνιμου κατοίκου για δεύτερο όχημα που αντιστοιχεί στην ίδια κατοικία ούτε από τον ίδιο ούτε από άλλο άτομο που διαμένει στην ίδια κατοικία Υπεύθυνη δήλωση περί μόνιμης κατοικίας

Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις περί φιλοξενίας ή προσωρινής κατοικίας ή ακόμα και μόνιμης κατοικίας, αν δεν προκύπτει η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου από τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Ο Δήμος επιφυλάσσεται για οποιονδήποτε επιτόπιο ή άλλο έλεγχο, καθώς και την αναζήτηση από τον ενδιαφερόμενο κάθε επιπλέον στοιχείου που θα αποδεικνύει την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου.

Σας ενημερώνουμε ότι η χορήγηση του σήματος θα γίνει έπειτα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την Υπηρεσία.

Go to top