Εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, για το σχολικό έτος 2015 – 2016

 

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες, ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, για το σχολικό έτος 2015 – 2016. Οι εγγραφές αφορούν βρέφη & νήπια, που έχουν γεννηθεί από την 01/01/2012 έως την 01/03/2014.

 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 έως Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 κατά τις ώρες 10:00 με 12:00, στο κτήριο του Παιδικού Σταθμού επί της οδού Κ. Μαρούλη 4 στην Ερμούπολη (πρώην ΠΙΚΠΑ). Υπεύθυνη για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται η κα Μπούρικα Σωτηρία, τηλ: 22810 82459 ή 22810 85777 (εσωτ. 2).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση γονέων παιδιού (διατίθεται από τον Φορέα).
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (δεν απαιτείται στις επανεγγραφές).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ότι οι γονείς εργάζονται, με προσδιορισμό του ύψους των μηνιαίων αποδοχών τους και κατάσταση ενσήμων ασφαλιστικού φορέα, προκειμένου για γονείς υπαλλήλους ιδιωτικού τομέα ή βεβαίωση εγγραφής σε μητρώο, προκειμένου για γονείς ελευθέρους επαγγελματίες ή αγρότες. Για γονείς υπαλλήλους δημοσίου τομέα απαιτείται μόνο απόδειξη πληρωμής αποδοχών προηγούμενου μηνός.Όταν οι γονείς είναι άνεργοι, επισυνάπτεται η κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. σε φωτοτυπία και βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Για γονείς απασχολούμενους σε οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς ατομική ασφάλεια, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ωραρίου εργασίας και των καθηκόντων στην επιχείρηση.
 5. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία του παιδιού.
 6. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια και με πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
 7. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (αν δεν υπάρχει προσκομίζεται εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους).
 8. Για εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα.

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

 

 1. Σχετική ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν το παιδί είναι ορφανό.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας, εάν πρόκειται για άγαμους γονείς.
 3. Βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου, εάν οι γονείς είναιφοιτητές ή σπουδαστές.
 4. Βεβαίωση από τον στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης.
 5. Άδεια διαμονής (έστω προγενέστερη, με βεβαίωση ανανέωσης από τον οικείο Δήμο), σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί.
 6. Οικεία βεβαίωση Ασφαλιστικού φορέα ή πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, εάν πρόκειται για άτομο χρονίως πάσχον στην οικογένεια.
 7. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, βεβαίωση επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα που έχει αναλάβει την φροντίδα του παιδιού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής ή οικογενειακής κατάστασης της οικογένειας του παιδιού, πρέπει να δηλώνεται έγκαιρα στον Παιδικό Σταθμό.

 

Attachments:
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf)ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf[ ]720 kB
Go to top