Απόφαση 499/2017 Δημοτικού Συμβουλίου

Καθορισμός τελών: α) Διαφήμισης, β)Χρήσεως Πεζοδρομίων, Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων, γ) Διαμονής Παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, δ) τέλους ακίνητης περιουσίας, ε) φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και στ) τελών δικαιωμάτων Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2018
Attachments:
Download this file (ap499.pdf)ap499.pdf[ ]712 kB
Go to top