Αντικατάσταση - Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα νήσου Σύρου

Δημοπρατείται μέχρι τέλος του έτους το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση - Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα νήσου Σύρου», συνολικούπροϋπολογισμού 2.680.000 € πλέον ΦΠΑ.

          Μετά την προέγκριση δημοπράτησης, που δόθηκε χθες 14.11.2017, από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αρχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η ΔΕΥΑΣ, τις προσεχείς ημέρες, θα προχωρήσει στη δημοσίευση της διακήρυξης για την δημοπράτησή του.

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση υφισταμένων και την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Ποσειδωνία, Φοίνικα, Βήσσα, Άδειατα, Μέγα Γιαλό Ποσειδωνίας και Αμπέλα από σωλήνες πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους 36,8 Km, εκ των οποίων τα 6.910 μ. αφορούν στο εξωτερικό δίκτυο (αγωγοί μεταφοράς) και τα υπόλοιπα 29.895 μ. στο εσωτερικό δίκτυο διανομής.

Τα νέα δίκτυα, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα δίκτυα από πλαστικούς σωλήνες που κατασκευάστηκαν πρόσφατα από τον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας και τη ΔΕΥΑΣ από ιδίους πόρους και τα οποία κρίνονται κατάλληλα και διατηρούνται, θα εξυπηρετήσουν πλήρως κι αποτελεσματικά όλους τους παραπάνω οικισμούς. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το όλο δίκτυο ύδρευσης θα αναβαθμιστεί λειτουργικά, θα περιορισθούν οι διαρροές, θα καλύπτει από πλευράς ζήτησης τις αυξημένες καταναλώσεις της τουριστικής περιόδου, αλλά κυρίως θα βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα του νερού που φθάνει στη βρύση του καταναλωτή, εξασφαλίζοντάς του αδιάλειπτα καθαρό και υγιεινό νερό.

Θυμίζουμε ότι ο σχεδιασμός για το συγκεκριμένο έργο είχε ξεκινήσει από τον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας για να ενταχθεί εν τέλει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα τον Οκτώβριο του 2016.

          Μετά τη δημοπράτησή του, αναμένεται η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, μέσα στο 1ο τρίμηνο του επόμενου έτους. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι δύο έτη, θα υπάρξει δε ιδιαίτερη μέριμνα ώστε η εκτέλεση των εργασιών να μη συμπίπτει σε παραθαλάσσιες περιοχές και κεντρικές αρτηρίες κατά την τουριστική περίοδο.

          Η πολιτική και υπηρεσιακή διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ ευχαριστούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για τη χρηματοδότηση του έργου και τη συνεργασία κατά τη διαδικασία προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης.

Go to top