Πρόσκληση για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου, με στόχο την εφαρμογή κομποστοποίησης για τα έτη 2017 - 2018.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου, με στόχο την εφαρμογή κομποστοποίησης για τα έτη 2017 - 2018

Go to top