Ανακοίνωση Δημοπρασίας Κυλικείου Άνω Σύρου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Από το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 16/11/2017 και από ώρας 11.00 μέχρι 11.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου εμβαδού 16,37τ.μ. εντός του γηπέδου Άνω Σύρου για τη λειτουργία επιχείρησης αναψυχής(κυλικείου).

Σαν πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα του παραπάνω χώρου ορίζεται το ποσό των 130,00€ πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου.

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί, ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί, χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης την Πέμπτη 23/11/2017 στο ίδιο μέρος και ώρα.

Πληροφορίες για τους λοιπούς όρους της διακήρυξης στην κ. Αντωνία Βουτσίνου τηλ. 2281361019, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ερμούπολη   01/11/2017

Αλέξανδρος Αθανασίου

ΑντιδήμαρχοςΣύρου-Ερμούπολης

Go to top