Ανακοίνωση Δημοπρασίας Οικιών Ράχαμος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

   Από το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 16/11/2017 και από ώρας 09.00 μέχρι 09.30, στο γραφείο Εσόδων του Δήμου θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ξεχωριστά των παρακάτω αναφερόμενων δημοτικών ακινήτων:

  1. ισόγεια οικία εμβαδού 63,08 τ.μ. στην περιοχή Ράχαμος Δ.Ε Άνω Σύρου
  2. οικία α’ ορόφου εμβαδού 68 τ.μ. στην περιοχή Ράχαμος Δ.Ε Άνω Σύρου

   Σαν πρώτη προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα των παραπάνω χώρων ορίζεται αντίστοιχα το ποσό των 170.00 € πλέον   του αναλογούντος χαρτοσήμου.

   Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί, ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί, χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης την Πέμπτη 23/11/2017 στο ίδιο μέρος και ώρα.

   Πληροφορίες για τους λοιπούς όρους της διακήρυξης στην κ Αντωνία Βουτσίνου τηλ.2281361019, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                       Ερμούπολη    24/10/2017

                                                                                                     Αλέξανδρος Αθανασίου

                                                                                    Αντιδήμαρχος Σύρου- Ερμούπολης

Go to top