Απόφαση 187/2017 Οικονομικής Επιτροπής

Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση
αποτελέσματος για την «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού».

Attachments:
Download this file (187.2017.pdf)187.2017.pdf[ ]339 kB
Go to top