Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) καθαριστή/τριας με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο Νηπιαγωγείο Ποσειδωνίας του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης για το σχολικό έτος 2017-2018.

Προκήρυξη  για την πρόσληψη  ενός (1) καθαριστή/τριας με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο Νηπιαγωγείο Ποσειδωνίας του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης για το σχολικό έτος 2017-2018.

Go to top