Απόφαση 3/2017 Δ.Κ.Μάννα

Γνωμοδότηση Δ.Κ. Μάννα, σε αίτημα δημότη για αποκατάσταση τμήματος οδού Καπαριάς στην Αζόλιμνο, προκειμένου να προστατευθεί οικία από όμβρια ύδατα.
Go to top