Απόφαση 392/2016 Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: “Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτους υπηρεσιών WEB MARKETING, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών με ίδια μέσα ”

Attachments:
Download this file (ap392.pdf)ap392.pdf[ ]805 kB
Go to top