Απόφαση 375/2016 Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Έγκριση ή μη πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη άμεσων αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (δημοτικός χώρος προσωρινής φύλαξης αδέσποτων σκύλων στην περιοχή Δήλι)

Attachments:
Download this file (ap375.pdf)ap375.pdf[ ]651 kB
Go to top