ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς δέσμευσης οικ. ετών 2016-2017 για την εκτέλεση
της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Εποπτευόμενων Νομικών
Προσώπων
Attachments:
Download this file (153.2016.pdf)153.2016.pdf[ ]339 kB
Go to top