ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατάρτιση όρων διακήρυξης που αφορά την «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού»
Attachments:
Download this file (145.2016.pdf)145.2016.pdf[ ]437 kB
Go to top