Απόφαση 55/2016 ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Λήψη απόφασης περί : α) Τοποθέτησης ιστών σημαιών, στα
ικριώματα των σκιάστρων των καταστημάτων της Πλ. Μιαούλη, των 25 κρατών
που θα συμμετάσχουν στο 30ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας
2016 και β) Εγκατάστασης περιπτέρου διαστάσεων 13.2 Χ 3.6 μέτρων στην Πλ.
Μιαούλη, στο οποίο θα γίνεται ενημέρωση των θεατών για τα προϊόντα των
χορηγών για το διάστημα 16 ως 18 Σεπτεμβρίου 2016.

Go to top