Απόφαση 54/2016 ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Περί άδειας παραχώρησης χώρου στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο
Δρομείς Σύρου, στον πεζόδρομο της Ερμούπολης, στα πλαίσια του Νυχτερινού
Περπατήματος Ερμούπολης.

Go to top