Απόφαση 53/2016 ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Περί παραχώρησης χώρου ή μη επί της Πλ. Μιαούλη, στην Ιερά Μητρόπολη
Σύρου, έως την 15η Σεπτεμβρίου 2016, προκειμένου να τοποθετήσει περίπτερο
διαστάσεων 2,50 Χ 1.50 μέτρων (λυόμενη σιδηροκατασκευή), εκ του οποίου θα γίνεται
δωρεάν διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, καθημερινά και για ώρες 10.00 – 12.00
και 19.00 – 22.00.

Go to top