Απόφαση 50/2016 ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Περί χορήγησης ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος του κ.
Ορφανού Γεώργιου στην οδό Ποσειδωνίας Σύρου.

Go to top