Απόφαση 42ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2016 ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Περί παραχώρησης η μη τμήματος της Πλατείας Μιαούλη στην Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρία «Γυναίκες στην Ογκολογία» (W4O), προκειμένου να διενεργήσει
εκδήλωση ενημέρωσης κοινού.

Go to top