Απόφαση 300/2016 Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: “Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μουσειογραφική Μελέτη ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Λυκείου Ελληνίδων Σύρου (με παράλειψη προμελέτης και οριστικής)»”
Attachments:
Download this file (ap300.pdf)ap300.pdf[ ]599 kB
Go to top