Απόφαση 191/2016 Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: “Έγκριση ή μη επιστροφής ποσού λόγω αχρεωστήτως εισπραχθέν”
Attachments:
Download this file (ap191.pdf)ap191.pdf[ ]629 kB
Go to top